Debatmiddag Canon 2022

Wat is de status en inhoud van de literaire canon anno 2022? Op 7 oktober wordt het Canonfestival afgetrapt in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

West-Vlaams voor anderstaligen

Woon je in West-Vlaanderen en leer je Nederlands, maar vind je het moeilijk om je collega’s, vrienden, buren of familie te begrijpen? Wij willen jou helpen!