In 2022 we organized a webinar on the same subject. On 7 Oct 2023. a face-to-face meeting in Bangalore / In 2022 organiseerden we een webinar met hetzelfde onderwerp. Op 7 okt. 2023 is er een bijeenkomst in Bangalore.

With contributions from amongst others / Met bijdragen van onder andere: Consul-Genera(a)l Ewout de Wit, Thomas van Berckel voor de Taalunie / for the Union for the Dutch Language, Infosys (IT consultants), ISBR Business School, Summa Linguae Technologies (Mayflower), Babel Language Courses, Indian Universities / Indiase Universiteiten (interested to start a Dutch studies faculty / geїnteresseerd om een faculteit Neerlandistiek te beginnen), IIMSTC (nurses / verpleegkundigen), Nikhil Bellarykar (history / geschiedenis), Nyasa (culture / cultuur) and several who will share their lived experience in the Netherlands/Flandres / en verschillende ervaringsdeskundigen die in Nederland/Vlaanderen hebben gewoond en gewerkt.

Last but not least: Volunteers willing to help with Dutch teaching/practising and/or setting op the network / Ten slotte: vrijwilligers die willen helpen met les geven, oefenen en/of het opzetten van het netwerk. We will end with a network lunch / We eindigen met een netwerklunch.

You’re also a stakeholder and interested to join the event on 7 October? Then please send an email with your motivation to dutchstudiesnetwork@gmail.com and we send a personal invitation (if still places available). / Ben je ook een belanghebbende of belangstellende en geїnteresseerd om er op 7 oktober bij te zijn of deel uit te maken van het netwerk? Stuur dan een mail met je motivatie naar dutchstudiesnetwork@gmail.com en we sturen dan een persoonlijke uitnodiging (als er nog plaats is).

Location / Locatie: We Work.

Sustainable network / Duurzaam netwerk

We want to create a sustainable network for Dutch Studies in India and meet the stakeholders on a meeting in Bangalore. 

The Dutch Language in India is needed:

 • Because work from the Netherlands and Flandres is outsourced to Indian companies or Indian branches of multinational companies.
 • Because Indian knowledge workers are sent to the Netherlands or Flandres to work.
 • Because many texts have to be translated from and into Dutch. 
 • Because many Indian students want to study in the Netherlands or Flandres.
 • Because there are exchange programs between Dutch/Flemish and Indian schools.
 • Because there is no Indian university yet where ‘Neerlandistiek’ can be studied and that’s a shame. In China for example you have several universities where you can study Dutch.
 • Last but not least: because the Dutch Language is an important source for Indian history as many historical documents in India are in the Dutch Language, especially in Kerala.
 • Children of Dutch expats in India want their childen to learn Dutch.

We willen een duurzaam netwerk voor het Nederlands en voor Neerlandistiek in India creёren.

De Nederlandse Taal in India is nodig:

 • Omdat werk vanuit Nederlands en Vlaanderen wordt uitbesteed aan Indiase bedrijven of Indiase branches van multinationals.
 • Omdat Indiase ‘kenniswerkers’ naar Nederland of Vlaanderen worden gedetacheerd.
 • Omdat veel teksten naar en uit het Nederlands vertaald moeten worden.
 • Omdat veel Indiase studenten in Nederland of Vlaanderen willen studeren en leven.
 • Omdat er uitwisselingsprogramma’s tussen Nederlandse, Vlaamse en Indiase scholen zijn.
 • Omdat er nog geen Indiase universiteit is waar Neerlandistiek kan worden gestudeerd en dat is jammer. In China bijvoorbeeld, heb je een paar universiteiten die Nederlands aanbieden.
 • Omdat de Nederlandse taal een belangrijke bron is voor de Indiase geschiedenis, zijn veel historisch belangrijke documenten in het Nederlands opgesteld, vooral in Kerala.
 • Kinderen van Nederlandse expats in India willen dat hun kinderen Nederlands leren.

Deze dag wordt gesteund door de Taalunie en het Nederlands Consulaat in Bangalore.

This day is supported by the Taalunie and the Consulate of the Kingdom of the Netherlands in Bangalore.

Georganiseerd door Thomas van Berckel, contactpersoon in India voor de Taalunie.

Organised by Thomas van Berckel, contact person in India for the ‘Union for the Dutch Language’.

Taalunie - Union for the Dutch Language - Taalunie

dutchstudiesnetwork@gmail.com

0091-9739988898