Begin 2022 lanceerde de Vlaams-Nederlandse vereniging Orde van den Prince een nieuw initiatief, de Prince-Academie. De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap met bijna 3000 leden uit Vlaanderen en Nederland dat zich inzet voor de bevordering en uitstraling van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.

Met de Prince-Academie wil de vereniging een brug slaan tussen haar leden en neerlandici extra muros via online lezingen en digitale ontmoetingen. Voor studenten Neerlandistiek extra muros een buitenkans om te communiceren met moedertaalsprekers uit diverse professionele achtergronden. Maar ook niet-leden zijn welkom mits een eenmalige registratie op het digitale platform.

Naast een reeks van online lezingen en debatten rond bepaalde thema’s – dit najaar over diplomatie – worden taaloefensessies of babbelboxen ingericht: studenten Neerlandistiek gaan via Zoom in dialoog met Vlaamse en/of Nederlandse Princeleden. In een sessie van 1 uur kan elke deelnemer twee individuele gesprekken voeren over een vooraf bepaald thema.

Op 26 september om 20u00 is er een babbelbox geprogrammeerd met studenten Neerlandistiek van de Eötvös Loránd University in Boedapest, Hongarije.

Aanmelden en inschrijven via de website.