Kom tijdens de Week van het Nederlands naar de lezing over vooroordelen en voordelen van meertaligheid door Emeritus Professor Piet Van Avermaet.

Meertaligheid is in onze samenleving en in het onderwijs in het bijzonder al jarenlang een realiteit. Toch blijft de angst om met die realiteit constructief om te gaan groot. Dit heeft met bezorgheden, gebrek aan informatie en soms met vooroordelen te maken. Deze lezing wil nuance brengen in een zeer gepolariseerd debat over meertaligheid.

Emeritus Professor Piet Van Avermaet was directeur van het Steunpunt voor Diversiteit en Leren (SDL), verbonden aan de UGent. Het SDL verricht wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit binnen de context van leren en ondersteunt professionals om diversiteit als meerwaarde te benutten. De expertise van Piet Van Avermaet omvat onder meer meertaligheid in het onderwijs, taalbeleid en (sociale) inclusie en diversiteit.