“Mama, waar is mijn shiny unicorn?” Mythes en waarheden over Engelse leenwoorden in het Nederlands van Vlaamse kinderen door Melissa Schuring (doctoraatsstudente KU Leuven).

Melissa Schuring was als kind een echte babbelkous en bleef tijdens haar studies geïnteresseerd in alles wat met taal te maken heeft. In haar doctoraatsonderzoek combineert ze twee grote passies: sociolinguïstiek en kindertaal. Zo onderzoekt ze vanaf wanneer en waarom Vlaamse kinderen Engelse leenwoorden gebruiken in het Nederlands. Tijdens deze lezing licht Melissa alvast een tipje van de sluier.

In het kader van de Week van het Nederlands.
Samenwerking tussen VZW Vrouwencentrum, Cultuurlab Vlaanderen en de BIB Sint-Niklaas.