Op woensdag 4 oktober 2023 presenteren het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) en de Stichting Rechtstaal – Lingua Iuris de digitale versie van Oosterveld & Vuyk, Juridisch Woordenboek Nederlands-Spaans II (JWSII). JWSII staat onder redactie van Consuelo Oosterveld-Egas Repáraz en mr. Theresa Munneke-Lourens, met medewerking van drs. Margriet Muris.

JWS II is gebaseerd op de eerste papieren uitgave van dit woordenboek (JWSI), dat onder redactie stond van Consuelo Oosterveld-Egas Repáraz en drs. Johanna Vuyk-Bosdriesz. Het werd in 1990 onder auspiciën van het T.M.C. Asser Instituut bij Maklu Uitgevers uitgegeven. Door de redacteuren is destijds de methode Oosterveld-Vuyk ontwikkeld, gebaseerd op lexicografische, rechtsvergelijkende en vertaalkundige principes. Deze methode beoogt onder meer de systeemgebondenheid van de juridische termen in de brontaal en de doeltaal op systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze inzichtelijk te maken.

Programma

De presentatie in Leiden is gratis toegankelijk. Het programma bestaat uit verschillende sprekers, waaronder oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin en de redacteuren Consuelo Oosterveld-Egas Repáraz en mr. Theresa Munneke-Lourens.

Ga naar het complete programma en de aanmeldpagina