Op 22 september 2023 organiseert de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) in samenwerking met de Taalunie, provincie Fryslân en gemeente Waadhoeke haar jaarlijkse streektaalconferentie. De conferentie vindt plaats op het gemeentekantoor van Waadhoeke in Franeker en heeft als thema: ‘Streektaal in zicht: Zichtbaarheid van streektalen in de openbare ruimte’.

Programma
9.30 uur inloop

10.00 uur opening wethouder gemeente Waadhoeke Jan Dijkstra
10.15 uur gedeputeerde Provincie Fryslân Eke Folkerts: sichtberens impuls Provincie Fryslân en aanbieding streektaalatlas
10.30 uur Mirjam Vellinga (Afûk): Frysk op ‘e dyk – De rol van zichtbaarbeid in het taalpromotiebeleid van de Afûk.

11.00 uur koffie/thee

11.30 uur Janke Singelsma en Jolanda Verhoef (NHL Stenden): Meertaligheid in beeld – Een inkijkje in scholen en bibliotheken
12.00 uur Sibrecht Veenstra (NHL Stenden): LoCALL – Taallandschappen in het onderwijs
12.30 uur Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma

12.45 uur lunch

14.00 uur Renate Snoeing (Huus van de Taol): Drents in het openbaar
14.30 uur Wethouder gemeente Urk Freek Brouwer: de Urker taal in publiekscommunicatie

15.00 uur koffie/thee

15.15 uur Veronique De Tier (INT) en Geert Dehaes (Brusseleir): Van tweetalige straatnaamborden tot dialectadvertenties. Dialect in het straatbeeld in Vlaanderen en Brussel
15.45 uur Jos Swanenberg (Meertens Instituut/Universiteit Tilburg): Dialect als aandachtstrekker. Brabants in de openbare ruimte.
16.15 uur muziek Hein Jaap Hilarides
16.30 uur Katrien Depuydt, Veronique De Tier (INT) en Cornelis Krottje (Bildts Aigene): Demonstratie Bildts Platform

16.45 uur borrel met muziek van Hein Jaap Hilarides

Inschrijven kan via dit formulier.