De Open Universiteit en de ANV-regio Beide Limburgen nodigen u uit voor het symposium (Ver)binding over de grenzen heen.

Programma

15.15 uur: Ontvangst; 16.00 uur: aanvang programma.

  • Verwelkoming door prof. dr. Jan Willem Sap, hoogleraar Europees recht Open Universiteit.
  • Vlaanderen en Nederland: Begrijpen wij elkaar? Toespraak door Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, ambassadeur van Nederland in België.
  • De positie van de Nederlandse taal in een geglobaliseerde markteconomie. Reflectie vanuit het EU-recht door prof. dr. Sarah Schoenmaekers, hoogleraar leerstoel Europees recht in het bijzonder de cultureel gecorrigeerde markteconomie aan de Open Universiteit, hoofddocent Universiteit Maastricht, hoogleraar Universiteit Hasselt.
  • Afsluiting door Armand Cremers, voorzitter ANV-regio Beide Limburgen.
  • Muzikaal optreden door harpiste Hannah vanden Borne

Na afloop bent u van harte welkom op de netwerkborrel, aangeboden door de OU.

De leerstoel Europees recht, in het bijzonder de cultureel gecorrigeerde markteconomie bij de OU, is een initiatief van het ANV en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Stichting ANV-Tijmen Knecht-Fonds.

Deelname

De toegang is gratis, wel is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar anvlimburgen@gmail.com vóór 15 september 2023, waarna wij rekenen op uw komst. Mocht u onverhoopt na aanmelding toch verhinderd zijn, laat u dit dan even weten?

Het ANV wil de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen bevorderen. In de missie en ambitie van de Open Universiteit (OU) neemt samenwerken eveneens een prominente plaats in. Voor het ANV is dat op het gebied van taal, cultuur en maatschappij; voor de OU het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van universitair afstandsonderwijs. In de Limburgse context heeft dat een extra dimensie omwille van de gemeenschappelijke taal en geschiedenis en als centrale regio binnen de Europese realiteit.