Op verzoek van De Taalunie zal de Kinderuniversiteit Suriname dertig kinderen van het kindertehuis Nos Casitas mobiele kindercolleges bieden. Ook zullen de begeleiders van Nos Casitas en leerkrachten van de EBG school te Botopasi een training krijgen van logopedisten in interactief lezen, waarbij de klasseleerkracht een boekenpakket ontvangt ten behoeve van al haar leerlingen.

De dertig kinderen van Nos Casitas ontvangen hun boeken tijdens de negen kindercolleges in het tehuis. Daarenboven krijgen de klasseleerkracht en de begeleiders van Nos Casitas toegang tot ons online learning-platform met de audioboekversie van de ontvangen boeken. De kindercolleges zijn een voorloper op het aanbod van kindercolleges op scholen in Wanica, Marowijne en Sipaliwini. Om die reden zullen aspecten uit deze gemeenschappen meegenomen worden in de leerstof van de kindercolleges om de identificering te vergroten bij de leerlingen, terwijl er een brug wordt geslagen tussen kennis uit hun leefwereld en wetenschappelijke kennis.

Taal, taalvaardigheid en leesvaardigheid zijn belangrijk voor integratie in de maatschappij, adaptatie aan het onderwijssysteem en het overwinnen van obstakels in het onderwijs. De herkenbaarheid van de leefwereld in het onderwijssysteem maakt kinderen meer bewust van de eigen kwaliteiten en draagt bij aan een gezonde dosis zelfvertrouwen.