In vier interactieve webinars krijg je handvatten om aan de slag te gaan met verschillende taalbronnen van het INT: het Corpus Hedendaags Nederlands, Woordcombinaties, de Algemene Nederlandse Spraakkunst en de Historische Woordenboeken online. De webinars zijn gratis en bedoeld voor een breed geïnteresseerd publiek, en zijn in het bijzonder nuttig voor docenten en studenten Nederlands (als vreemde taal) en onderzoekers van het Nederlands.

De webinars worden georganiseerd door het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) en de Taalunie.