IN-Gent vzw

Vorming helder spreken

Praktische vorming met concrete tips om helder te communiceren met anderstalige volwassenen.