De ontwikkeling van vrouwelijke beroepsnamen in het Nederlands en Kroatisch: over secretaresses en secretarissen

Met elk jaar dat voorbijgaat, gaat ook onze maatschappij meer en meer vooruit. In de tijdsperiode van 2000 tot 2022 werden er een heleboel diverse dingen uitgevonden. Van de tablet tot de elektrische step en auto. De grenzen van de menselijke schepping zijn oneindig, en creativiteit en motivatie kregen een volledig nieuwe betekenis. Hoewel veel veranderingen ten goede zijn, blijven sommige dingen nog steeds achter.

In theorie hebben vrouwen en mannen dezelfde rechten, maar in de praktijk zijn hun posities verre van gelijk. Van vrouwen wordt alles verwacht. Familie, carrière, huishouden enz. En ondanks al deze verantwoordelijkheden worden ze nog steeds als het zwakkere geslacht beschouwd en vaak in de achtergrond gesteld. Een van de vragen die zich hier stelt, is hoe de perceptie van vrouwen in de maatschappij de ontwikkeling van vrouwelijke beroepsnamen, zowel in het Nederlands als ook in het Kroatisch, beïnvloedt.

Dit onderzoek is op twee volledig verschillende landen met verschillende posities in de wereld gebaseerd. In het onderzoek over de ontwikkeling van vrouwelijke beroepsnamen in het Nederlands en Kroatisch worden Nederlandse beroepsnamen aangegeven, geanalyseerd en met een Kroatisch equivalent vergeleken, waarbij op het eerste zicht opvalt dat in het Nederlands meer en meer wordt gestreefd naar een genderneutrale beroepsnaam terwijl in het Kroatisch de volledig omgekeerde strategie wordt gekozen om gendergelijkheid te bekomen. Het doel ervan is te laten zien hoe voortvarend de woordenschat – in de context van beroepen en hun beoefenaars – van deze twee talen is en hoe taal toch ook een beetje politiek is.

In het kader van deze lezing wordt het onderzoek over de ontwikkeling van vrouwelijke beroepsnamen in het Nederlands aan studenten gepresenteerd en vervolgens wordt er ook een workshop georganiseerd, waar we samen proberen inclusiever te worden. Om dat te kunnen doen, krijgen de studenten een tekst die niet neutraal of inclusief is, die ze dan veranderen om een inclusieve versie te kunnen krijgen.

Reacties zijn gesloten.