Den Haag

Debatmiddag Canon 2022

Wat is de status en inhoud van de literaire canon anno 2022? Op 7 oktober wordt het Canonfestival afgetrapt in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.