Lesbrieven over Slory voor havo/vwo

In drie lesbrieven wordt een van Suriname’s grote dichters Michaël Slory (1935 – 2018) belicht voor middelbare scholieren. Ze zullen kennismaken met Slory via zijn biografie en enkele van zijn gedichten.

Spelen met taal

Via technieken van improvisatie en poëzie spelen met taal.

HET ALAKONDRE DRAKENMEISJE

Boekpresentatie en start van het educatief kunstproject voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. 

Workshop Dutch: Perfect Pitch Presentation

In this workshop you will learn to introduce and tell a bit about yourself in Dutch. You immediately learn the words you need and you get to use them right away.

Vorming helder spreken

Praktische vorming met concrete tips om helder te communiceren met anderstalige volwassenen.

West-Vlaams voor anderstaligen

Woon je in West-Vlaanderen en leer je Nederlands, maar vind je het moeilijk om je collega’s, vrienden, buren of familie te begrijpen? Wij willen jou helpen!