Lesbrieven over Slory voor havo/vwo

Dit project bestaat uit 3 lesbrieven voor de onderbouw van het vos (havo/vwo) met een bijbehorend lerarenboekje en een toolkit over de Surinaamse dichter Michaël Slory. Hierin worden een aantal van zijn Nederlandstalige gedichten opgenomen en uit het Sranantongo vertaalde gedichten die geschikt zijn voor het vos-onderwijs. Door middel van deze lesbrief maken de leerlingen op een creatieve en afwisselende, maar ook klassieke manier kennis met de persoon en dichter Michaël Slory, en de tijdperiode waarin hij zijn dichtwerk begon. Leerlingen reflecteren via deze lesbrief op zijn werk in de historische context van de taalemancipatietijd, waardoor de les ook een politiek- en cultuur-historische insteek heeft.

De toolkit die in deze lesbrief wordt aangeboden, stimuleert de leerlingen door de gevarieerde kennismaking om verder te zoeken naar informatie over Slory en andere Surinaamse dichters. Via de analyse van de gedichten maken de leerlingen kennis of oefenen zij met de structuur van kwatrijnen en sonnetten.

Het lerarenboekje bevat suggesties en opties tot variatie en het relateren aan andere vakgebieden. Zo biedt de lesbrief meerdere invalshoeken om de les te plaatsen in de historische context of om meer gedichten te lezen dan die in de lesbrief staan, en op de Sranantongoversies te reflecteren.

Deze lesbrief wordt zo ontworpen dat hij geschikt is voor scholen in zowel Suriname als Europa of Nederlandse scholen in andere gebieden.

De lesbrief sluit naast het vak Nederlands aan op vakken als (cultuur)geschiedenis, Spaans en Engels, en meertaligheid als actueel thema. Hiermee biedt de lesbrief een multidisciplinaire of overkoepelende insteek, voor bijvoorbeeld in projectvorm lesgeven.

Reacties zijn gesloten.